Geri Kazanım Sistemleri

Dünyamızdaki kullanılabilir su kaynaklarının giderek azaldığı bilinmektedir. Bu nedenle birçok farklı teknolojiler geliştirilmiştir. Birçok sanayi kuruluşları su sıkıntısı yaşamaktadırlar. Günümüzde çevre teknolojilerinde gelinen noktada atık sular arıtma ünitesinden geçirilir sonra ileri arıtmadan geçirilerek yeniden kullanılabilmektedir. Firmamız bir geri kazanım tesisi tasarlarken öncelikle bir pilot tesis kurmakta belirli bir süre işlettikten sonra hedef tesis inşa edilmektedir. Düşük kapasitelerde geri kazanım sitemleri verimli değildir.

Timber by EMSIEN-3 LTD