Ultra Filtasyon

Ultrafiltrasyon, sıvıların hidrostatik basınç ile yarı geçirgen membrana karşı itildiği bir çeşit membran filtrasyonudur. Ultrafiltrasyon (UF) temel olarak, basınçla çalışan eleme prensibi ile yönetilen ve partikül boyutuna bağlı ayırma prosesidir. Düşük Basınç altında büyüklüklerine göre seçilmiş maddeler ayrılır. Ultrafiltrasyonun filtreleme hassasiyeti 0,5 mikron ile 0,01 mikron arasındadır. Bu filtreler en ideal bakteri ve tortu tutucu filtrelerdendir.

 

Ultrafiltrasyon mebranları yurt dışından ithal edilip sistem firmamız tarafından imal edilmektedir. Kullanım alanları genelde İçme suyu prosesleri R:O ön arıtımı ve geri kazanım üniteleridir. Çalışma prensibi
Suda bulunan fiziksel maddeler ve bakteriler hole fiber mebranlara takılır, Sistem üzerindeki otomasyonla geri yıkama yapılarak atık suya gönderilir. Belirli periyotlarla otomatik olarak kimyasal yıkama yapılarak sistem dezenfekte edilir. Ultrafiltrasyon mebranlarının ömrü ortalama 5 yıldır. Bu nedenle ultrafiltrasyonun mikrofiltrasyona göre işleteme maliyeti çok düşüktür.

Timber by EMSIEN-3 LTD